Virtakiskot ja eristeet sähkö ja energiateollisuudelle SV
Komponenter
Strömskenor och isoleringsmaterial
exakta och högkvalitativa

Strömskenor och isoleringsmaterial

Strömskenor och isoleringsmaterial

En av våra mest populära kontraktstillverkningsprodukter är koppar- och aluminiumströmskenor som används inom el- och energibranschen. Vi levererar strömskenprodukter antingen installationsfärdiga, eller så kan ni använda vår högkvalitativa monteringsservice för att få er produkt så färdig som ni vill.

Vår högautomatiserade tillverkning gör det möjligt att leverera både lågspänningsskenor och stora industritransformatorer med en kort tidtabell och till ett konkurrenskraftigt pris.

Förutom traditionella strömskenor är vi även specialiserade på tillverkning av flexibla strömskenor. Flexibla strömskenor tillverkas av tenn-kopparremsor med en patenterad tillverkningsprocess. Det här gör skenorna installationsvänliga och förbättrar hållbarheten under krävande förhållanden.

Dessutom är strömvärdet för de flexibla strömskenor som vi tillverkar högre än traditionella strömskenor. Vanliga användningsområden för flexibla strömskenor är fogar som utsätts för vibrationer eller termisk expansion.

Back to homepage
Got it!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info about EU Cookie Law