Sähköä eristävät materiaalit SV
Elektriskt isolerande material
Det finns platser där
el inte får flöda.

Elektriskt isolerande material

Elektriskt isolerande material

Vid elektrisk isolering är det mycket viktigt att förhindra strömläckage och säkerställa den elektriska spänningens motstånd. Därför är val av rätt isoleringsmaterial, noggrann planering av isolering som ska tillverkas och produktion av isolering av största vikt för att uppnå bästa möjliga resultat.

SOP-Metal tillverkar elektrotekniska isoleringslösningar av olika material. De vanligaste isoleringsmaterial som vi använder är gummi, plast, glasfiber, samt en mängd färdiga isoleringar.

All isolering som vi levererar är beställningsarbeten och vi använder bland annat exakt vattenskärning och effektiv nivåfräsning vid tillverkning. När vi väljer produktionsmetod tar vi alltid hänsyn till nödvändiga måttnoggrannheter och isoleringsmaterialets speciella krav, exempelvis dess värmebeständighet.

De isoleringsdelar som SOP-Metal tillverkar används för ett antal ändamål inom el- och energibranschen. De vanligaste typerna av isoleringslösningar är bland annat olika stöd, hållare och kabelgenomföringar.

Back to homepage
Got it!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info about EU Cookie Law