Tehokkaat meluaitaratkaisut rautatietyömaille SV
Innovationer
Bullerskärm för järnväg
för att minska bullerstörningar

Bullerskärm

Bullerskärm

Järnvägstransporter och järnvägar orsakar allt mer bullerproblem i städer och bostadsområden. För att återställa lugnet i närheten av järnvägar har SOP-Metal utvecklat en praktisk och effektiv bullerskärmlösning.

Bullerskärmen är speciellt utformad som en tillfällig lösning för järnvägsbyggarbetsplatser, men kan även användas under en längre tid.

Tack vare att bullerskärmen är så låg förblir miljön runt banområdets oförändrad och utsikten från tåget påverkas inte heller.

SOP-Metals bullerskärm fästs direkt på järnvägsspåret vilket gör att den är enkel och snabb att installera. Man kan också justera avståndet mellan bullerskärm och järnvägen.

Alla ljudlösningar från SOP-Metal är anpassade till lokala krav samtidigt som man beaktar säkerhetskrav och nödvändiga nödutgångar.

Kontakta vår försäljning och bygg en bullerlösning som passar era behov!

Back to homepage
Got it!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info about EU Cookie Law